MENU

YÖS OMÜ'de Masaya Yatırıldı
13 Kasım 2017 - 14:47
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi ve UZEM'in iş birliğinde, UZEM Konferans Salonu’nda düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (YÖS) Çalıştayı"nda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen davetlilerle birlikte sınav sistemi ve neden olduğu sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

30 farklı üniversiteden davetlinin katıldığı çalıştayda; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Komitesi üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, OMÜ UZEM Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça, ÖSYM Bilgi İşlem Daire Başkanı Ramazan Çetinkaya ve akademisyenler de hazır bulundu.

"Dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerimiz var"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ'nün uluslararasılaşma konusunda büyük bir gayret gösterdiğinin altını çizerek "Üniversitemizde dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerimiz var. Daha kaliteli öğrencilerin bizi tercih etmesi için de gereken düzenlemeleri yapıyoruz." dedi.

"Çalıştay sorunların çözümüne katkı sağlayacak"

2012 yılına kadar uluslararası öğrenci seçiminin YÖK'ün gerçekleştirdiği merkezî sınavla yapıldığını belirten Rektör Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitelerimizin büyük bir bölümü yurt dışında kendi sınavlarını yaparak uluslararası öğrenci seçmeye başladı. Ancak bu durum yaygınlaştıkça bazı sorunlara neden oldu. Bu sorunlar için de çözüm arayışlarına girildi. Bundan 7 ay önce YÖK'te katıldığım toplantıda bu konuda neler yapılabileceği üzerinde durulmuştu. Üniversitemizde bu sınavı yapan arkadaşlarımızdan da diğer üniversitelerin katılacağı bir çalıştay düzenleme önerisi gelince sorunların çözümüne katkısı olur umuduyla YÖK'le bu fikrimizi paylaştık. YÖK de fikrimizi olumlu karşıladı ve bugün aramızda YÖK'ten ve ÖSYM'den değerli konuklarımız var."

"Çalıştay raporu YÖK'e sunulacak"

OMÜ'nün ve diğer üniversitelerin YÖS ile ilgili olarak neler yaptığı, neler yapabileceği hususunda herkesin fikrini paylaşarak tartıştığı, çözüm önerileri sunduğu başarılı bir çalıştayın gerçekleşmesini umduğunu dile getiren Prof. Dr. Bilgiç "Çalıştayın ardından, ortaya çıkan sonucu bir rapor hâlinde YÖK ile paylaşacağız. Çalıştayın, daha makul, sorunların daha aza indirildiği bir dönemin yaşanmasına katkısı olmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk Yükseköğretim Sistemi’nin uluslararasılaşması için çalışıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in ardından Türk Yükseköğretim Sistemi ve uluslararası öğrenci konularında sunum yapan YÖK Yürütme Komitesi üyesi Prof. Dr. Rahmi Er de "Yükseköğretimde uluslararasılaşma tüm dünyada her geçen yıl önemi artan bir olgu. Bu öğrenci potansiyelinden her ülke daha fazla pay almaya çalışıyor. Bizim de YÖK olarak Türk Yükseköğretim Sistemi’nin uluslararasılaşması için çok ciddi çalışmalarımız var." dedi.

"OMÜ uluslararası öğrenci sıralamasında 9. sırada"

2000 yılından bu yana Türk üniversitelerinin aldığı uluslararası öğrenci sayısının 20 binden 100 binli rakamlara çıktığını kaydeden Prof. Dr. Er, en fazla uluslararası öğrencinin geldiği ülkeleri Suriye, Azerbaycan, İran, Afganistan, Irak, Almanya, Yunanistan, Kırgızistan ve Bulgaristan olarak sıraladı. Bu öğrencilerin hangi üniversitelerde eğitim gördüğünü de açıklayan Rahmi Er, OMÜ'nün uluslarararsı öğrenci sayısının Türk üniversiteleri içerisinde 9. sırada yer aldığını söyledi.

"İngilizce program sayısının arttırılması gerekiyor"

YÖK olarak nitelikli uluslararası öğrenciyi ülkemize kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Yürütme Komitesi üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, bunun için öncelikli olarak yabancı dilde eğitim veren programların arttırılması gerektiğinin altını çizdi. Er, "En büyük handikabımız yabancı dilde yeterli programımızın olmaması. Özellikle yabancı dilde doktora programı neredeyse hiç yok. Bazı alanlar öncelikli olmak üzere İngilizce program sayısının arttırılması gerekiyor." diye konuştu.

"Sağlıklı bir sistem için çalıştayın katkısı çok anlamlı"

Üniversitelerin yurt dışında uyguladığı sınavların yol açtığı sorunlara ve bu sorunların nedenlerine de değinen Prof. Dr. Er, konuyla ilgili şunları söyledi: "Birden fazla üniversite bir ülkede aynı gün ya da çok fazla sayıda sınav uygulayabiliyor. Bu ve bu gibi durumlar Türk Yükseköğretim Sistemi hakkında olumsuz bir yargıya neden olabilir. Biz YÖK olarak bu yanlışları sürdürmeme kararındayız. Bu nedenle bu çalıştay da bize fikir vermesi açısından ve zamanlaması bakımından da çok iyi oldu. Çalıştay sonunda bize ulaştırılacak rapor da kesinlikle dikkate alınacaktır. Sağlıklı bir sisteme geçmek için katkısı olacak bu anlamlı çalıştay için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Uluslararası öğrencinin pazar payı 210 milyar dolar"

UNESCO'nun verilerine göre 2020 yılına kadar uluslararası öğrenci sayısının dünya genelinde 7 milyon'a ulaşacağını kaydeden Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya da "Uluslararası öğrenci, bir pazar aslında. Toplamda 210 milyar dolarlık bir pazar payı var. Bu nedenle ülkeler, diğer ülkelerden öğrenci çekmeye çalışıyor. Bizim üniversitemizde de uluslararası öğrenci sayısı şu an yüzde 4 civarında. En fazla Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Suriye'den öğrenci almaktayız." şeklinde konuştu.

"Diğer üniversitelerle ortak bir sınav uygulanabilir"

Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, uluslararası öğrencilerin kaliteyi, rekabeti, proje ortaklıklarını, üniversite sıralamasını, bilimi ve tanınırlığı arttırmak açısından önemli olduğunu belirterek Uluslararası İlişkiler Birimi’nin kaydettiği YÖS öncesinde ve sonrasında karşılaşılan problemleri de açıkladı. Bu konuda yaşanan sorunları, diğer üniversitelerle bir araya gelerek çözüme ulaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Kızılkaya "Her bir üniversitenin sınav sistemi ile ilgili sorunlarını dinlemek ve karşılıklı fikir alışverişiyle sorunlara çözüm üretmek niyetindeyiz. YÖS'le ilgili yaşanan sorunların azaltılması için üniversitelerin bir araya gelerek hazırlayacağı ortak bir sınav da uygulanabilir diye düşünüyorum. Sınav sorularının niteliği, sınav merkezlerinin yeri, hangi dilde yapılması gerektiği gibi konularda da ülkenin resmî makamlarının direktifi ile ortak bir çözüm bulabiliriz." dedi.

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya'nın moderatörlüğünde diğer üniversitelerden gelen temsilcilerin öneri ve sorunlarını dile getirdiği çalıştay; OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kasap'ın "Sınav Sorularının Hazırlanması", ÖSYM Bilgi İşlem Daire Başkanı Ramazan Çetinkaya'nın "Sınav Güvenliği", OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz'in  "Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yerleştirme", OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Recai Oktaş'ın "Üniversitelerarası Network Oluşturma" ve OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rezan Yılmaz'ın "Çalıştay Raporu ve Bildirgesinin Oluşturulması" konulu sunumlarıyla devam etti.

Genel bir değerlendirmenin yapıldığı çalıştay, dilek ve temennilerle sona erdi.

HABER: Çiğdem ÜNALDI

FOTOĞRAFLAR: Gökhan ÇETİN

Güncelleme: Sa, 14/11/2017 - 10:04

AddThis Sharing Buttons