MENU

Toplum Sağlığına Müdahalede Multidisipliner Yaklaşımlar Ele Alındı

10 Aralık 2019 - 15:33

HABER: Çiğdem Ünaldı

Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sosyal Hizmet Topluluğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda, “Toplum Sağlığına Müdahalede Multidisipliner Yaklaşımlar” konulu bir panel düzenledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur’un moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur, 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün yıldönümüne de değinerek şunları söyledi: “Irk, renk, cinsiyet, din, dil, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu kabul eden bu beyanname, aynı zamanda dünyanın en fazla dile çevrilen metnidir. İnsan hakları geniş bir yelpazedeki kavramları içerir ve birçok temel insan ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bir insan hakları savunucusu ve insan hakları mesleği olan sosyal hizmet de sorun çözme ve toplumsal değişime odaklanmıştır. Toplumsal yaşamın her alanında sosyal adaletin inşa edilmesini temel almaktadır. Toplumu oluşturan birey, aile ve kurumlar sosyal hizmetin faaliyet alanıdır. Sosyal hizmet, korunmaya muhtaç ve ihtiyaç sahibi çocuk, kadın, engelli, yoksul, işsiz, suçlu, bağımlı, kronik hasta, mülteci ve sosyal dışlanma yaşayan toplumdaki her kesimin hak savunuculuğunu yaparak toplumun refahına hizmet eden bir anlayışa sahiptir. Sosyal hizmet mesleği mensupları ülkenin her yerinde sosyal sorunların çözümüne katkı sunmaya çalışmaktadır. Bu yıl üçüncü dönem mezunlarını verecek OMÜ Sağlık Hizmetleri Bölümü de gittikçe büyüyüp gelişerek bu mesleğe katkı yapmaktadır.”

Panelde sağlık çalışmalarının boyutu ve sosyal uzmanlarının bu çalışmalara katkısının ele alınacağını ifade eden Prof. Dr. Gülsüm Çamur, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve panelistlere teşekkür etti.

Panelin ilk konuşmasını OMÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Böke “Ruh Sağlığını İyileştirmek konulu sunumuyla yaptı. Ruh sağlığı, ruh sağlığını bozan faktörler, ruh hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgiler sunan Prof. Dr. Ömer Böke, sağlıklı birey olmanın en önemli şartının pozitif ruh hali olduğunun altını çizdi.

Ruh sağlığı şartlarını; yetenekleri gerçekleştirebilme, yaşamının doğal sıkıntılarıyla baş edebilme, verimli ve üretken çalışabilme ile topluma katkıda bulunabilme olarak sıralayan Prof. Dr. Böke, ruh hastalığına neden olan sebeplerin başında fakirlik yalnızlık ve adalet eksikliğini gösterdi.

Panel; Samsun Adli Tıp Şube Müdürü Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Kocakaya’nın “Adli Tıbbın Multidisipliner Çalışması” konulu sunumuyla devam etti. Daha sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şebnem Kayan “”Hastane Ortamında Hemşire ve Sosyal Hizmet Uzmanı İş Birliği” konulu, Sosyal Hizmet Uzmanı Sevim İşnas da ”Çocuk ve Tedbir Kararlarının İşlevselliği” konulu sunum yaparak katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Panelin sonunda konuşmacılara teşekkür sertifikası takdim edildi.

Son Güncelleme: 11 Aralık, 2019 - 09:25