MENU

Teknolojik İlerleme Kamusal Alanı Dönüştürüyor
Çar, 07/11/2018 - 19:27
A+ A-

İçinde bulunduğumuz dijital çağda mimarideki katılımcı kentsel girişimlerin yol alma biçimleri ile bunun kamusal alana yansımaları; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde “siyaset bilimi ve kamu yönetimi” ile Mimarlık Fakültesinde “kent, kültür ve toplum” derslerini alan öğrencilerin bir araya geldiği ortak derste ele alındı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen derse; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesinden İrem Korkmaz, misafir konuşmacı olarak katıldı.

Ortak derste ayrıca iki dersin yürütücüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu ile Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Saim Can Beritan da yapmış oldukları yorum ve analizlerle tartışılan konuya katkıda bulundular.

“İnşallah disiplinler arası bir süreci başlatmış oluruz”

Misafir konuşmacı İrem Korkmaz’dan önce söz alan Prof. Dr. Ahmet Mutlu, kentlerin sadece fiziksel boyutlarına odaklanmanın yanlış olduğuna dikkat çekerek “Kentlerin aynı zamanda felsefi, düşünsel, ekonomik, sosyolojik ve elbette mimari boyutları söz konusudur. İşte birden fazla boyutları buluşturabilecek disiplinin yetkilileri ve öğrencilerinin burada olması önem arz ediyor ve dersimiz disiplinler arası bir özellik taşıdığı için de kayda değer. İnşallah disiplinler arası bir süreci bu anlamda başlatmış oluruz ve devamı gelir.” diye konuştu.

San Francisco’da edindiği izlenimler ile kentsel ve mimari perspektifleri görseller eşliğinde katılımcılara sunan İrem Korkmaz, her iki bölüm öğrencilerini de bu kavramlar etrafında tartışmaya katarak dijitalleşmenin beraberinde getirdiği kamusal değişim ve dönüşümü gözler önüne serdi. Misafir konuşmacı Korkmaz, 2 İleri 1 Geri adlandırmasını ise “Bu kavram, farklı bir hareket biçimini ifade ediyor. Negatifi içinde barındırmakla birlikte negatifle kurduğu ilişkiden güç alan, geri dönmekten çekinmeyen ve yönleri tekrar tanımlayan niteliklere sahip.” şeklinde özetledi.

“San Francisco kamusal alan açısından sürekli hareket hâlinde olan bir kent”

“2 İleri 1 Geri” başlıklı sunumda, kamusal alan tartışmalarında tarihte sürekli özgün bir konuma sahip olmuş Amerika Birleşik Devletleri’ndeki San Francisco kenti üzerinden düşünce ve tahlillerine yer veren misafir konuşmacı İrem Korkmaz, günümüzde San Francisco’nun; farklı kimliklerin ve rollerin çatıştığı, uzlaştığı, dönüştüğü bir kent olarak ön planda olduğunu vurguladı. İrem Korkmaz, San Francisco’nun sahip olduğu bu özellikler ve yaşadığı kentsel dönüşümle, yanı sıra da kamusal alan ve kent pratikleri açısından uçlarda gidip gelen kimliği ve gelişmelere verdiği tepkilerle; 2 ileri 1 geri giden bir hareketlilik içerisinde olduğunu dile getirdi.

“Facebook, Twitter gibi şirketler aynı zamanda mimari yapıya da katkı sunuyor”

Konuşmasında San Francisco’daki Silikon Vadisi’nin işlevine de değinen Korkmaz buradaki gözlemlerini “Silikon Vadisi’nde zaman ve mekân farklı işliyor. Burada teknoloji sayesinde mekân algısının nasıl değişebileceğine tanık oluyorsunuz. Örneğin; Facebook, Twitter vb. sosyal paylaşım sitelerindeki çalışanlar, toplantılarını bazen bisiklet üzerinde, bazen yürüyerek yapıyor. Yani işlerini mekândan bağımsız bir şekilde yürütebiliyorlar. Dolayısıyla geliştirdikleri teknoloji; çevre ve mimari yapıyı da etkiliyor. Bu da tabii San Francisco’nun kentsel kimliğine yansıyor.” sözleriyle aktardı.

San Francisco şehrindeki kamusal hizmetlerin yeri ve rolü ile görünürlüğüne de değinen Korkmaz, tanık olduğu tecrübeleri öğrencilerle paylaşırken sunumunun sonunda öğrencilerin merak ettiği noktalara açıklık getirip sorularını cevapladı.

Güncelleme: Per, 08/11/2018 - 13:39

AddThis Sharing Buttons