MENU

TÜBİTAK ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Açıldı

05 Mart 2020, Perşembe - 14:33

Paylaş

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in The Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 01/01/2023 tarihinde sona erecektir. Projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. Projeye, 12 farklı ülkeden 16 farklı kuruluş katılmaktadır. Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, SusCrop 2. çağrısında yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluş bulunmalıdır.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

-1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 09/04/2020 13:00 h (CEST)
-2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 10/09/2020 13:00 h (CEST)

SusCrop 2 çağrısı kapsamında hazırlanacak proje önerileri multidisipliner yapıda olmalı ve aşağıda belirtilen çağrı konularından en az bir tanesini kapsamalıdır:

1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could also target improvement of variety selection processes to support agroecological practices. 
2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and practices. This includes, for example, basic and translational research leading to practical on-farm applications and/or the development of novel detection systems for integrated pest and crop management.
3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation. This could include the use of improved crops.
4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies must have a clear focus on interactions between plants and other organisms leading to practices that support more sustainable agriculture.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Çağrı hakkında detaylı bilgi, ulusal ve uluslararası başvuru koşulları için  TÜBİTAK  ve  https://www.suscrop.eu  internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Son Güncelleme: 20 Mart 2020, Cuma - 11:20

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz