MENU

TÜBİTAK ERA-NET Aquatic Pollutants Ortak Proje Çağrısı Açıldı

13 Mart 2020, Cuma - 13:12

Paylaş

Sucul ortamlarda bulunan kirleticileri konu alan Aquatic Pollutants ERA-NET Cofund projesi, Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Eylemi, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projeye 26 ülkeden 32 farklı kuruluş destek vermektedir.

“Su kaynaklarında bulunan kirleticiler ve patojenlerin insan sağlığı ve çevreye karşı ortaya çıkardığı riskler” konulu çağrının kapsamı aşağıda sıralanan üç ana temadan oluşmaktadır:
Theme 1 - Environmental behaviour of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (“Measuring”)
Theme 2 - Risk Assessment and Management of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment (“Evaluating”)
Theme 3 - Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine) (“Taking Actions”)
 
Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, projede yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluş bulunmalıdır. Ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.
 
İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri;

-1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 16/04/2020 17:00h (CEST)
-2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 14/08/2020 17:00 h (CEST)

Çağrı hakkında detaylı bilgi, ulusal ve uluslararası başvuru koşulları için TÜBİTAK  ve  https://aquaticpollutants.ptj.de/call1  internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Son Güncelleme: 20 Mart 2020, Cuma - 11:20

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz