MENU

Prof. Dr. Keçeligil: “Sağlık kurumunda çalışmak, diğer iş yerlerine göre 16 kat daha riskli”

21 Ekim 2019 - 15:07

HABER: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanlık Mavi Salonunda ‘Sağlıkta Şiddet Konferansı' verildi.

“Dünyada her gün şiddetin çeşitli biçimleri nedeniyle ortalama 4 bin 400 kişi ölüyor”

Son yıllarda sağlıkta şiddet olaylarının giderek arttığını ifade eden Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil “Ülkemizde, son yıllarda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının katlanarak artması ve ölümle sonuçlanacak kadar ciddi boyutlara varması söz konusudur. Şu gerçeği ifade etmeliyiz ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusu dünyada ve ülkemizdeki genel şiddet olgusunun artışından bağımsız olarak değerlendirilemez. Dünyada her gün şiddetin çeşitli biçimleri nedeniyle ortalama 4 bin 400 kişinin öldüğü bildirilmektedir. Neredeyse her gün ülkemizin farklı illerinden, farklı biçimde şiddet olayları kamuoyunun gündemine gelmektedir. Adeta bir tür şiddet salgını ile karşı karşıyayız. Şiddet, karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, fiziksel saldırıda bulunma, psikolojik baskı uygulama, duygu ya da davranışta aşırılık olarak tanımlanmaktadır. Sağlıkta şiddet olayları bakımından şunları söyleyebiliriz: Kurum ve kuruluşlarının örgütsel işleyişi ve huzurunu bozar. Verimliliği, etkinliği ve performansı düşürür. Hizmet kalitesini düşürür. Sağlık hizmetlerini aksatıp, defansif tıbba eğilimi arttırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, şiddeti, ‘Kişinin kendisine ya da başka birisine, bir gruba ya da topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi' olarak tarif etmiştir. Sağlık kurumunda şiddet ise hasta, hasta yakınları ya da diğer başka bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit, fiziksel saldırı veya cinsel saldırı şeklindeki eylemlerdir.” diye konuştu.

“Sağlık kurumunda çalışmak, diğer iş yerlerine göre 16 kat daha riskli”

Sağlık sektöründeki şiddet olaylarına da değinen Keçeligil şunları söyledi: “Türk Tabipleri Birliği raporu ve ülkemizdeki diğer çalışmalara göre de sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma oranı yüzde 49-91 arasındadır. Bir sağlık kurumunda çalışmak, şiddete uğrama bakımından, diğer iş yerlerine göre 16 kat daha risklidir. Şiddetin görülme sebeplerinin başında ülkenin sosyoekonomik durumu ve iş yerinin organizasyon ve çalışma şartları gelmektedir. Sağlık çalışanına uygulanan şiddet, tehdit ve hakarete karşı hukuksal hak arama yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar esas itibarıyla 2 türlüdür: Ceza hukuku araçları ve tazminat hukuku araçlarıdır. Unutulmamalıdır ki amacı insanlara yardım etmek ve onları sağlığına kavuşturmak olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; şiddetten uzak, güvenli koşullarda çalışmaları, iş yerlerindeki muhtemel risklerin giderilmesini istemeleri, onların en doğal haklarıdır. Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin önlenmesi gereği uluslararası ve ulusal belgelerde ifadesini bulmuştur. Güvenli bir ortamda çalışma hakkının yaşama geçirilmesi için çaba göstermek konunun bütün tarafları bakımından önemli bir sorumluluktur.”

Konferans, Keçeligil'in sunumunun ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Son Güncelleme: 22 Ekim, 2019 - 09:31

3 görüntüleme