MENU

OMÜSEM’de Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Anlatıldı
gokhan.cetin
13 Kasım 2017

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi’nde (OMÜSEM) Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim konusu ele alındı.

OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ın konuşmacı olduğu seminerde; iletişimin tanımı ve öğeleri, iletişimi etkileyen faktörler, işitmek ve dinlemek, dinleme ve anlama (tek yönlü - çift yönlü iletişim), iletişim engelleri, empati, etkili bir iletişimde uygun tepki verme, kişilerarası ilişkilerde çatışma ve etkili çatışma çözme yöntemleri konularına yer verildi.

Seminer kapsamında teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalara da yer verildi. Yapılan etkinliklerle katılımcılara, kendi kişilerarası ilişkileri ve iletişim biçimleri konusunda farkındalık kazandırılan seminer 4 saat sürdü.

OMÜSEM Eğitim Salonu’nda gerçekleşen seminerin ardından yapılan törenle katılımcılara katılım belgeleri verildi.