MENU

OMÜ 43 Yıldır Bilgiyi Hayata Katıyor
Cu, 30/03/2018 - 12:00
A+ A-

Slider Tasarım Serhat Kaya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 yılındaki kurulmuş ve 43 yılı geride bırakmıştır. Dünyada üniversitelerin tarihi açısından bakıldığında küçük bir zaman dilimi olmakla birlikte, ülkemiz açısından bakıldığında yarım asra doğru adım adım ilerleyen ve bu ilerleme sürecinde büyüyerek, gelişerek, geliştirerek, araştırarak, üreterek ve ürettiği bilgiyi hayata katarak yol almaya devam eden bir üniversiteyiz.

21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız şu günlerde üniversitelerin misyonu içerisinde özellikle üretilen bilginin ve teknolojinin hayata optimum düzeyde katılması ve karşılık bulması olarak ifade edilebilir. Bu sürecin en önemli ve hassas noktası ise üniversiteler içindeki üretimin, üniversiteler dışında sahadaki aktörlerin gereksinim ve yönelimleri ile bir koşutluk içinde gelişmesidir. Bu bağlamda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bilgiyi hayata katarken, hayata daha çok dokunabilmek ve iş birliklerini sağlıklı ve kurumsal bir zemine oturtabilmek adına  Üniversite Danışma Kurulu’nu 2017 yılı içerisinde hayata geçirdik ve belirli periyotlarla iş dünyasının her kesiminden temsilcilerin katıldığı toplantılarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, uluslararasılaşma dinamiğinden araştırma-geliştirmeye, patent sayısını arttırmaktan kalite odaklı hizmet üretimi ve eğitime kadar içinde bulunduğu çağ ile uyumlu hedeflerini, üniversiter eğitim ideali doğrultusunda geleceğe taşıma iradesine sahip bir üniversitedir.

Öte yandan, büyük hassasiyetle önem verdiğimiz çalışma barışı ve huzurunun sağlanması ve her daim aynı kararlılıkla sürdürülmesi ilkesi de kurumsal yapı ve aidiyet açısından en temel dinamiklerden birini teşkil etmektedir. Bu anlamda hak ve sorumluluklar ile örülü bir çalışma dinamiği, insanı önceleyen bir yaklaşım ve hukukla kayıt altına alınma, uygulamada en önemli çerçevemizi oluşturmaktadır. Böylesine bir düstur ile varmak istediğimiz nihai nokta ise mensubu olmaktan gurur, huzur ve mutluluk duyulan bir üniversiteyi hep birlikte el ele ve gönül gönüle inşa edebilmektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi büyük bir aile olarak; bir yönüyle aile ortamının sıcaklığını, samimiyetini ve anlayışını barındıran diğer yönüyle de herkesin işini hakkıyla, şevkle, iş birliğiyle, geliştirme bilinciyle, belirli bir standartla ve sorumluluk anlayışıyla icra ettiği bir üniversite olma gayesini sürdürecektir.

Üniversitemiz aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin bir ateş çemberinden dirayetiyle, sabrıyla, azmiyle, imanıyla ve fedakârlıklarıyla kurtuluşunun ilk adımının atıldığı Samsun şehrinin ve 19 Mayıs’ın tarihsel ve toplumsal sorumluğunu taşımanın idraki içindedir. Bu sorumluluk bilincinden hareketle bir bilim kurumu olarak kendi faaliyet alanlarımız içerisinde ülkemizin ve milletimizin geleceğe doğru emin adımlarla yol alması için var gücümüzle çalışıyoruz ve yarınımızı inşa edecek gençlerimize de bu bilinci aşılamak amacıyla eğitim süreçlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 19 Mayıs ve Millî Mücadele ruhunu payidar kılmanın azmi içinde nice 43 yıllara doğru ilerlemeye ve bu ruhu ilmek ilmek işlemeye devam edecektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bir tohumdan fidana ve bir bilimsel çınara dönüşmesinde emekleri, çabaları, hizmetleri, üretimleri, çalışmaları ve araştırmaları ile katkı sunan ailemizin tüm mensuplarını şükranla ve saygıyla yâd ediyorum. Üniversitemizi bugünlerden yarınlara taşımaya devam eden ve taşıyacak olan, dünya üniversiteleri içerisinde sunduğu hizmetten ürettiği bilgi ve teknolojiye kadar her alanda saygın bir konum edinmesine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yarınlarda yarım asra ve bir asra uzanacak yaşam öyküsünde bilimsel bilginin birikimine ve gelişimine katkı sağlama iradesini ve idrakini azami ölçüde ifa edeceğine yürekten inanıyorum. Bizler sorumluluğumuzun bilinci içinde bugünün gençlerini bilimle, teknolojiyle, ahlakla, basiretle donattığımız sürece o zihinler ve sesler de yarınlarımızda üniversitelerimizde ve ülkemizde daha güçlü, daha azimli, daha idraklı bir şekilde yankılanacaktır.

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Rektör

Güncelleme: Pt, 30/07/2018 - 17:45

AddThis Sharing Buttons