MENU

[Mariecurie] Marie Sklodowska Curie Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı Çağrısı Açıldı
29 Aralık 2016 - 13:34
A+ A-

   Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA); nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

   MSCA Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) da bu hedefe Avrupa içinden ve dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini destekleyerek katkı sağlamaktadır.

   RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmekte; böylelikle sektörler ve uluslarararası bilgi ve teknoloji transferi sağlayan araştırma projeleri yürütebilmektedir.

   Proje süresi 4 yıl kadar olabilmekte ve bu süre içinde ortaklığa dahil olan kurum personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılabilmektedirler. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmektedir. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır (aylık 2000€). Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari (aylık 700€) giderlere yönelik bütçe kalemleri de mevcuttur.                                                                                                                         

   RISE programı kapsamında temel olarak;

   · AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere (Avrupa dışına) uluslararası;

   · AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde (üniversiteden sanayi kuruluşlarına ve sanayi kuruluşlarından üniversitelere) sektörler arası;

yapılan dolaşımlar finansal olarak  desteklenmektedir.  Bu dolaşımların dışında farklı dolaşımlar da yapılabilir ancak farklı dolaşımlar için RISE programı kapsamında finansal destek sağlanmamaktadır.

   RISE çağrısının Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan ve proje önerisi hazırlamadan önce mutlaka okunması gereken RISE Başvuru Rehberini ekte dikkatinize sunmaktayız. Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatını da yine ekte bulabilirsiniz. Söz konusu dokümanlara ve de çağrı ile ilgili Avrupa Komisyonu'nun RISE programına yönelik başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

   Son olarak; Ufuk 2020 MSCA RISE Programına Koordinatör olarak proje önerisi hazırlayan Türkiye’den araştırmacılara yönelik olarak TÜBİTAK tarafından Koordinatörlüğü Destekleme Programı oluşturulmuş olup,  bu kapsamda proje önerisi hazırlık sürecinde konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği , proje yazma – sunma eğitimi, proje yazdırma ve öndeğerlendirme desteği alınabilmektedir. RISE çağrısı özelinde yapacağınız Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruları ise 5 Şubat 2016 tarihine kadar kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

   Programa başvurmak için son başvuru tarihi 5 Nisan 2017'dir.
   RISE çağrısı hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltebilmek için Türkiye Marie S. Curie Ekibi'ne ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 

   Proje Yönetimi Ofisi
   Dış Kaynaklı Projeler Birimi
   pyo@omu.edu.tr
   Dahili: 7093- 7090

AddThis Sharing Buttons