MENU

KÜSİ'de Yeni İş Birlikleri ve Modeller Arayışı
24 Ağustos 2017 - 10:43
A+ A-

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği konusunda var olan bilimsel ve endüstriyel potansiyelin teknoloji ve inovasyona dönüştürülmesi konusunda arayış ve hamlelerine devam eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu çerçevede yeni bir toplantı gerçekleştirdi.

Bölgede Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği (KÜSİ) çalışmalarının mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik modellerin oluşturulması amacıyla düzenlenen toplantı; Üniversite, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Teknopark ve kamu temsilcilerinin katılımı ile Rektörlük Binası’nda yapıldı. Toplantıda bölgede yapılan çalışmalar ele alınarak iletişim ve iş birliği konusunda mevcut durum ortaya kondu.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, KÜSİ Samsun Bölge Sorumlusu Mustafa Özbey, OMÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak, OMÜ-TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Yürütücüsü Mustafa Mortaş, INOPARK Mühendislik Danışmanlık Şirketinden Mete Bağdat, OKA Planlama Programlama Birimi Başkanı İbrahim Ethem Şahin ile OMÜ-TTO personeli ve kamu temsilcileri katıldı.

Bölge kalkınması için üretim odaklı yönetimden bilgi odaklı yönetim yapısına geçiş

Bölge kalkınması için sanayi kuruluşlarının üretim odaklı yönetimden bilgi odaklı yönetim yapısına geçişi ve kurumlar içinde AR-GE (Araştırma Geliştirme) ve inovasyon kültürlerinin oluşturulması gerekliliğinin vurgulandığı toplantıda KÜSİ çalışmalarının temel sacayaklarının AR-GE ve teknolojik girişimcilik olduğuna işaret edildi.

“Bölgesel rekabet gücünün arttırılması gerekiyor”

Bölgenin teknolojik kalkınması için bölgedeki sanayi kuruluşlarının AR-GE ve teknolojik gelişimlerinin yanında yeni girişimcilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran şöyle konuştu: “Bölgedeki KÜSİ'nin artırılmasına yönelik pilot projeler ve uygulamalarla, KÜSİ çalışmaları ve sonuçlarının hızlandırılmasına karar verilmiştir. Sanayinin; teknik, strateji, yönetim, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi tüm alanlarda ihtiyaçlarının belirlenmesi için bölge sanayi kuruluşlarının röntgeninin çekilmesi ve gelişimleri için projelerin geliştirilmesi konusunda pilot uygulama yapılması adına üniversite, sanayi ve OKA’nın katılımı söz konusu olacaktır. Bireysel rekabetin kolektif çalışmalarla bölgesel rekabet gücüne dönüşmesi bölgesel kalkınmayı tetikleyecektir. Bölgenin rekabet üstünlüğünün artırılması için bölgesel marka değerinin yükseltilmesi ve bölgesel değerlere yatırım yapılmasının önemi bütün gerçekliği ile karşımızda durmaktadır.”

Toplantı kapsamında KÜSİ performansını doğrudan etkileyeceği için arayüzlerin oluşturulması ve güçlendirilmesi de ele alınırken öte yandan KÜSİ çalışmalarını yürütecek nitelikli personel yetiştirilmesine dair destekler de masaya yatırıldı. Toplantıda yanı sıra, KÜSİ çalışmalarının başarılarını artırmak için hazırlanacak eylem planının hayata geçirileceği ve bu çerçevede ilişki ve iş birliklerinin güçlendirileceği vurgusu da yapıldı.

Haber ve Fotoğraf: Sinan Akdoğan

AddThis Sharing Buttons