MENU

Kalite Çalışmaları ve Stratejisi Anlatıldı
09 Mart 2018 - 15:34
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ'nün 2017 yılında başlattığı kalite yönetim sistemi çalışmaları hakkında bilgi vermek ve strateji belirlemek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, OMÜ'nün akademik ve idari yöneticileriyle birim personeli katıldı.

"Kalite çalışmalarında gönüllülük esas"

Amaçlarının kalite çalışmalarına yön verecek, ilerlemesini sağlayacak insanları bir araya getirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vedat Ceyhan "Birkaç yıl sonra kalite süreciyle ilgili bir ilerleme sağlayacaksak bunun başrol oyuncusu sizler olacaksınız. Kalite denince de bana göre gönüllülük esası ön plana çıkıyor. Eğer bir kişi bile kalite sürecinin gerekliliğine inanmıyorsa, lüzumsuz buluyorsa hiçbir katkısı olmaz. Bu yolculuk gerçekten inanmayı gerektiren bir iş ve bir süreç." dedi.

"Kalite yıllar sürecek uzun bir süreç"

Kalite sürecinin hemen sonuç alınamayacak, uzun yıllar sürebilecek bir süreç olduğunun altını çizen Prof. Dr. Vedat Ceyhan "Bu süreç, belki 3 ya da 4 yıl çalışıp meyvelerini 10 yıl sonra toplayacağımız uzun bir serüven. Bugün de hep beraber bu uzun süreçle ilgili bir strateji belirleyelim ve kalite çalışmaları ile ilgili kafanızdaki soru işaretlerini giderelim istedik. Ayrıca bizim sizlerden beklentimiz ne? Neler yapacağız? Nasıl çalışacağız? Bu soruları netleştireceğiz." diye konuştu.

"Kalite çalışmalarının en büyük bileşeni veridir"

OMÜ'nün kalite sürecine girmesiyle kurulan Kalite Koordinatörlüğünün hemen ardından, kalite çalışmalarının üstesinden gelmesi için eyleme dönük nitelikte bir Kalite Komisyonu oluşturduklarını kaydeden Vedat Ceyhan "Bu komisyon, koordinatörlüğün aktif olan yüzü. Kalite komisyonunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu üniversitede kaliteye dair her ne varsa Kalite Koordinatörlüğünde toplansın istiyoruz. Kalite ile ilgili çalışmaların en  büyük bileşeni veri. Her ne yapıyorsak belgelendirmeli, birtakım delillere dayandırmalıyız. Çok yeni başlasak da eninde sonunda kurmak istediğimiz yapıda, bu üniversitede kaliteye dair bir rakam ve veri istendiğinde ya da sorulduğunda kalite koordinatörlüğü hepsine cevap verebilecek fonksiyonu yüklenmiş olmalıdır." sözlerine yer verdi.

"Kalite çalışmaları kalite elçileriyle yürütülüyor"

Kalite çalışmalarında, OMÜ genelinde nasıl bir yapılandırma tasarladıkları hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan şunları söyledi: "Her fakültemiz, yüksekokulumuz, meslek yüksekokulumuz, daire başkanlıklarımız ile araştırma ve uygulama merkezlerimizde birer kalite birimi kurulsun istedik. Bazı araştırma ve uygulama merkezleri hariç her yerde de bu birimler kuruldu. Bu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve idari birimlerdeki bilgiler, belgeler, veriler kalite birimleri aracılığıyla Kalite Koordinatörlüğüne ulaşacak. Her kalite biriminin de üç tane elçisi var. Bunlardan biri ilgili birimin dekan yardımcısı, müdür yardımcısı şeklinde. Buna biz “Yönetici Kalite Elçisi” adını verdik. Yine aynı birimlerde idari birimin yöneticisi olan fakülte sekreteri, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterlerini de “İdari Kalite Elçisi” olarak isimlendirdik. Üçüncü kalite elçisi de kalite sürecine inanan gönüllü elçi."

"Kalite çalışmaları birimlerden merkeze doğru yapılıyor"

OMÜ'de daha önce strateji planı, iç kontrol gibi kalite çalışmalarının yapıldığını da belirten Ceyhan "Bu çalışmaların bir dezavantajı vardı, o da üniversite genelinde olmasıydı. Yani daha merkezî bir yapıydı. Oysa kalite daha liberal bir yaklaşım. Bize göre kalite; hissedilmesi gereken, her birimin kendi bünyesini yukarı taşıması gereken ve içten gelen bir faaliyettir. Bunu fark ettiğimiz için kalite çalışmalarını, Üniversitenin en küçük yapısı olan bölümlere kadar çektik. Çünkü kalite ve hizmet standartlarımız her birim ve bölümde olmalı. Kısacası çalışmalar olması gerektiği yerden, birimlerden yukarı yönlü yani merkeze doğru başlamalı. Bu stratejiyle de birimlere 2019 ve 2023 yıllarına yönelik hedeflerini sorduk." ifadelerini kullandı.

"Bir yıl sonra her bölüm başkanı hedeflerini Üniversite Senatosunda anlatacak"

Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki yönetim politikalarına da değinen Vedat Ceyhan "Bu yıldan sonra her fakülte, bölüm başkanlarını fakülte kuruluna çağırıp onlara hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını soracak. Bölüm başkanları da ulaşıp ulaşmadığını ya da ulaşmasının önündeki engelleri anlatacak. Bölüm başkanları ayrıca Üniversite Senatosunda da çalışmalarını ve hedeflerini paylaşacak ve bunlar Üniversite Senatosunda değerlendirilecek. Böylece şeffaflık, hesap verebilirlik karşılığını bulmuş olacak." şeklinde konuştu.

Kalite biriminin akademik birimlerde daha önce var olsa da fonksiyonunun yeterli olmadığına dikkat çeken Ceyhan "Biz istiyoruz ki bu birimler, sadece veri toplamaktan ibaret olmasın. Her kalite birimi bir vizyon çizerek, misyonunu belirleyerek gerekeni yapsın." değerlendirmesinde bulundu.

Kalite birimi, kalite elçileri, kalite çalışmasının yapısı ve hedefleri hakkında da ayrıntılı bilgiler aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından toplantı sona erdi.
 

Güncelleme: Cu, 09/03/2018 - 21:33

AddThis Sharing Buttons