MENU

OMÜ-TTO’nun TÜBİTAK 1513 Projesi de Kabul Edildi

11 Nisan 2020, Cumartesi - 20:22

HABER: OMÜ-TTO

Paylaş

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1601 projesinin ardından, önemli projelerden biri olan TÜBİTAK 1513 projesi de kabul edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), yeni başarılara imza atarak yoluna devam ediyor.

Faaliyete geçtiği günden bu yana TÜBİTAK ve farklı kurumlara sunduğu projelerle başarı sağlayan OMÜ-TTO’nun, TÜBİTAK’ın en prestijli programlarından olan "TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı"na sunduğu proje de TÜBİTAK tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK, Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı sayesinde yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca TÜBİTAK, programla üniversiteler ve özel sektör kuruluşları arasında iş birliği oluşturan, mevcut iş birliklerini arttıran, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitelerde üretilmesine yardımcı olan, yanı sıra da bu iş birlikleri sonucunda somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlayan teknoloji transfer ofislerine geri ödemesiz olarak destek olacak.

Son Güncelleme: 19 Haziran 2020, Cuma - 14:54

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz