MENU

Davet - 4004-4005 Çağrı Destek Programları Sunumu
mursel.kan
14 Kasım 2017

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programlarının tanıtımı kapsamında 14 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde 4004 ve 4005 Programları Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof.Dr.Uğur ÇEVİK’in konuşmacı olarak katılacağı öğretmen adayları, öğretmen ve akademisyenlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme amaçlı eğitim etkinliği gerçekleştirilecektir.

 

Bilim ve Toplum Programları Tanıtımı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü faaliyetleri bireylere düşünme, gözlemleme, sorgulama, araştırma, veri ve bilgiye dayalı kararlar verme yetilerini kazandırarak toplumda bilim okur yazarlığını yükseltmeyi; bilimi anlaşılır düzeyde anlatarak bilimin yalnızca karmaşık denklemlerden oluşmadığını, çevremizde geçen her olayın bilimsel bir açıklamasının olduğunu vurgulamayı ve bireylerin ülkenin geleceğinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğunu görmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kamu kurumları tarafından TÜBİTAK’a sunulan bilim ve toplum projelerine bu müdürlük faaliyetleri kapsamında destek verilmekte ayrıca alternatif enerjili araç yarışları gibi bilim ve toplum etkinlikleri düzenlenmektedir.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

Bilim ve Toplum Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlamaktadır. Her yıl açılan çağrıya yapılan proje başvuruları değerlendirilerek destek verilmektedir.

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

2012 yılı içerisinde geliştirilen ve içerik çalışmaları tamamlanan 4005 kodlu Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısında “öğrencilerde ve toplumda bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla öğretmen adayları ve öğretmenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak aktarılması” hedeflenmektedir. Her yıl açılan çağrıya yapılan proje başvuruları değerlendirilerek destek verilmektedir.

Konuşmacı: Prof.Dr. Uğur ÇEVİK ( 4004 ve 4005 Programları Danışma ve Değelerlendirme Kurulu Üyesi)