MENU

27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi
08 Kasım 2017 - 10:27
A+ A-

www.uoek2017.org 

1. GÜN
8 Kasım 2017, Çarşamba

ANEMON HOTEL Samsun Salonu 1


09:30 - 10:10 KONGRE AÇILIŞ TÖRENİ

10:10 - 10:30 KONGRE AÇILIŞ KONSERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Katılımıyla

10:30 - 10:45 KAHVE ARASI

10:45 - 12:00 PANEL / Özel Eğitimde Materyal ve Program Geliştirme

Turgut BAĞRIAÇIK ( Milli Eğitim Bakanlığı)
Prof. Dr. Dr. E. Rüya ÖZMEN
Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN
Prof. Dr. Sezgin VURAN
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
12:00 - 13:00 YEMEK ARASI
13:00 - 14:30
SÖZLÜ SUNUMLAR / Etkili Uygulamalar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN

Temel Tepki Öğretiminin Dil ve İletişim Becerileri Üzerindeki Etkileri
Arş. Gör. Dr. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Temel Tepki Öğretiminin Farklı Gelişim Alanları Üzerindeki Etkisi
Arş. Gör. Dr. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Temel Tepki Öğretimine İlişkin Anne-Baba Görüşlerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Dr. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Serbest Zaman Becerilerinin Öğretiminde Hata Düzeltmesi Yapılarak ve Yapılmadan Sunulan Video İpucunun Karşılaştırılması: Ön Çalışma Bulguları
Öğretmen Dilara Ecem ALTUN, Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Otizmli Çocuğu Olan Babaların Günlük Yaşam Aktivitelerine Katılım ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Uzman Sema Gül TÜRK, Yrd. Doç. Dr. Serpil ALPTEKİN, Öğr. Gör. Mahmut YARAN
Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrenciye Doğrudan Öğretim Modeli ile İçinde Kavramının Kazandırılması
Öğr. Gör. Hakan METİN, Öğretmen Üzeyir SEÇİLİR, Yrd. Doç. Dr. Serpil ALPTEKİN

13:00 - 14:30 SÖZLÜ SUNUMLAR / Bilimsel Dayanıklı Uygulamalar Samsun Salonu 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Salih RAKAP

Bilimsel Dayanaklı Uygulamaları Belirlemede “Tek-Denekli Deneysel Araştırmaların Niteliksel Göstergeleri’’ Yönergesinin Kullanımı: Matematik Becerilerinin Öğretiminde Örneklerle Açıklanması
Arş. Gör. Orhan AYDIN, Prof. Dr. Elif TEKİN İFTAR, Doç. Dr. Salih RAKAP
Otizm spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Matematik Becerilerinin Öğretimi: Tek-Denekli Araştırmalarda Betimsel ve Meta Analiz
Arş. Gör. Orhan AYDIN, Prof. Dr. Elif TEKİN İFTAR
Yazma Güçlüğü Görülen Öğrencilerin El Yazısı Okunaklık Düzeylerinin Artırılmasında Kopyalama Metin Uygulamasının İpucunun Giderek Artırılması Uygulamasıyla Sunulmasıyla Yürütülen Öğretimin Etkililiği
Arş. Gör. Orhan AYDIN
Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerinin What Works Clearınghouse (Wwc) Ölçütlerine Göre İncelenmesi
Doç. Dr. Elif SAZAK PINAR, Işıl TERZİOĞLU, Arş. Gör. Nesime Kübra TERZİOĞLU, Arş. Gör. Burcu AKTAŞ, Öğr. Gör. Adnan ARI
Otizmi olan çocukların etkinlikler ve ortamlar arası geçişlerini kolaylaştırmada hazırlayıcı videoların etkisi
Arş. Gör. Emrah GÜLBOY, Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Vokal Stereotipinin Azaltılmasında Tepkiyi Yarıda Kesme/Yönlendirme Yönteminin Etkililiği
Yrd. Doç. Dr. Özlem TOPER KORKMAZ, Prof. Dr. Dorothea C. LERMAN, Arş. Gör. Loukıa TSAMI

13:00 - 14:30 SÖZLÜ SUNUMLAR / Otizm / Bandırma Salonu 1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON

Özel Gereksinimli Bireylere Sosyal İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Tepki İsteme – Model Olma Tekniği Kullanımının Değerlendirilmesi- Meta Analiz Örneği
Arş. Gör. Burcu AKTAŞ, Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Video Modelle Öğretim Yöntemi ile Sosyo-Dramatik Oyun Öğretimi.
Öğretmen Sevcan KAPTAN, Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Üst Geçit Kullanarak Karşıdan Karşıya Geçme Becerisinin Öğretiminde Videoyla Model Olmanın Etkililiği
Arş. Gör. Ahmet ALPEREN YAVUZ, Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Bağımsız Yaşam Becerilerinin Öğretildiği Araştırmaların İncelenmesi
Arş. Gör. Esra ORUM ÇATTIK, Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulama Örneği: Bir Durum Çalışması STAR
Prof. Dr. Esra MACAROĞLU AKGÜL

13:00 - 14:30 SÖZLÜ SUNUMLAR / Etkili Uygulamalar  / Bandırma Salonu 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Stratejileri Öğretim Paketinin Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi
Öğretmen Mustafa CELEP, Yrd. Doç. Dr. Alpaslan KARABULUT
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Yazma Becerilerinden Söyleneni Yazma Becerisi İçin Geliştirilen "Dinle-Hecele-Düşün-Yaz-Kontrol Et" Stratejisinin Etkililiği
Öğretmen Emine Öz NİŞLİ, Yrd. Doç. Dr. Alpaslan KARABULUT
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Son Kullanma Tarihinin (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi)Öğretiminde Geliştirilen“T-A-Y-A-G” Stratejisinin Etkililiği
Öğretmen Merve DEVECİ, Yrd. Doç. Dr. Alpaslan KARABULUT
Video Geri Bildirimli Hikâye Haritası Yönteminin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi
Nermin Çetinkaya, Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN
Evde Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim Desteği Alan Otizmli Çocukların Gelişiminde Uygulamalı Davranış Analizinin Etkilerinin İncelenmesi
Uzman Feyyaz ASLAN, Uzman Safiye ATEŞ, Havvagül DENİZ
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
14:30 - 15:00 POSTER SUNUMLAR
15:00 - 16:00 SÖZLÜ SUNUMLAR / Etkili Uygulamalar / Samsun Salonu 1
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ

Okulöncesi Öğretmenlerince Sunulan Gömülü Öğretimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Hedef Davranışlarını Edinmelerindeki Etkileri
Arş. Gör. Dr. Özgül ALDEMİR, Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
Nokta Belirleme Tekniğinin Bir Kaynaştırma Öğrencisinin Matematik Başarısı ve Öz-Yeterlilik Algı Düzeyine Etkililiği
Öğretmen Sevgi BAKAN
Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Temel Toplama İşlemlerinde Akıcılık Kazandırmada İki Farklı Uygulamanın Karşılaştırılması
Arş. Gör. Halil UYSAL, Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN
Otizmli 6 Yaş Çocuğuna Anasınıfında Uygulanan Bireysel Destek Eğitim Programı ve Genişletme Stratejisinin Gelişime Etkisi
Öğretmen Melike Nur KAYMAK, Yrd. Doç. Dr. Hatice DARGA
15:00 - 16:00  SÖZLÜ SUNUMLAR / Kaynaştırma-Bütünleştirme / Samsun Salonu 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK

Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Kapsamında Uyguladıkları Oryantasyon Çalışmalarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Sinan Kalkan, Öğr. Gör. Ayfer Keskin, Yrd. Doç. Dr. Ömür Gürel Selimoğlu, Doç. Dr. Salih Rakap
Özel Eğitim Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılmasının Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşlerine Etkisi ve Bu Yöntemin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri
Öğr. Gör. Ömer SAMSUNLU, Yrd. Doç. Dr. Begümhan YÜKSEL
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin Kaynaştırma Bağlamında İşbirliği ve Ekip Uygulamaları Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Emrah AKKAYA, Arş. Gör. Mahire KILIÇ, Arş. Gör. Ufuk ATMACA, Arş. Gör. Ramazan BEKAR, Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR
Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrencilerin Eğitiminde Yetkinlik Yaklaşımı İle Bütünleştirmeyi Değerlendirmek
Zeycan ÖZDAN

15:00 - 16:00 SÖZLÜ SUNUMLAR / Okuma-Yazma Uygulamaları / Bandırma Salonu 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevhide KARGIN

Özel Eğitimde Okuma Araştırmaları: Neredeyiz, Ne Yapmalıyız?
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU
Down Sendromlu Bireylerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama İle Fonolojik Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Arş. Gör. Gülefşan Özge KALAYCI, Doç. Dr. Özlem DİKEN
İşiten ve İşitme Engelli Öğrencilerin Özetleme Becerilerinin ve Bağdaşıklık Düzeylerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Halime Miray SÜMER, Arş. Gör. Cebrail TURNA
Kıbrıs’ın Kuzeyinde ve Güneyinde Özel Gereksinimli Bireylere Sunulan Özel Eğitim Hizmetlerinin Karşılaştırılması
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Sakallı DEMİROK, Arş. Gör. Başak BAĞLAMA, Arş. Gör. Meltem HAKSIZ
15:00 - 16:00 SÖZLÜ SUNUMLAR / Etkili Uygulamalar / Bandırma Salonu 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezgin VURAN

Uygulamalı Davranış Analizi ve Otizm
Prof. Dr. Sezgin VURAN
Akran Ağı Grupları: Kaynaştırma Ortamlarında Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Ergenlerin Sosyal Etkileşim Becerilerinin Desteklenmesi
Arş. Gör. Dr. Sunagül SANİ-BOZKURT, Prof. Dr. Sezgin VURAN

16:00 - 16:15 KAHVE ARASI

16:15 - 17:15 SÖZLÜ SUNUMLAR / Teknoloji / Samsun Salonu 1

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nesrin SÖNMEZ

Zihinsel Engelli Bireylere Toplumsal Uyum Becerilerinin Öğretiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Etkililiği
Öğretmen Feyyaz ŞENTÜRK, Öğretmen Nazim ALAGÖZ, Öğretmen Kani ŞENTÜRK, Öğretmen Mehmet Okan KUTLU, Öğretmen Yasin KARA, Öğretmen Mehmet Emin UPRAK
Aşamalı Yardımla Öğretim Yöntemiyle Sunulan Tablet Bilgisayar Uygulamasının Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Öğrencilerin Talep Etme Davranışları Üzerindeki Etkililiği
Öğretmen Deniz GÜMÜŞ, Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZDEMİR
Alanyazın Taraması: İnsansı Robot Uygulamasıyla Sosyal Beceri Öğretimi
Arş. Gör. Serap DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Aysun ÇOLAK
Otizmli Çocuklar İçin Mobil Uygulama Tasarım Örneği: Dinle-Anla
Öğretmen Deniz YILMAZ

16:15 - 17:15 SÖZLÜ SUNUMLAR / Etkili Uygulamalar / Samsun Salonu 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Nazan BAYKAN

Görme Yetersizliği Olan Çocuklarda Zihin Kuramı ve Sembolik Oyun
Öğretmen Seda KARAKAŞOĞLU, Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR
Görme Engelli Çocuklarda Öykü Anlama Becerilerini Kazanmada Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Sunulan Hikaye Haritasının Etkililiği
Öğretmen Çiğdem AKDEMİR DOĞANAY
Görme Yetersizliğinden Etkilenen Öğrencilere Dokunsal ve İşitsel Materyallerle Kavram Öğretimi: Fiziksel ve Kimyasal Değişim
Yrd. Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Otizm Spektrum Bozukluğu - Serebral/Kortikal Görme Bozukluğu Benzer Davranışlar - Farklı Teşhisler
Doç. Dr. Zeynep Nazan BAYKAN

16:15 - 17:15 SÖZLÜ SUNUMLAR / Öğretmen Eğitimi

Bandırma Salonu 1
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Serpil ALPTEKİN

Rehber Öğretmen Adaylarının Genel Öz-Yeterlik Algıları ve Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığa İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Tuğba YILMAZ BİNGÖL
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Algıları
Öğr. Gör. Galibiye ÇETREZ ARICAN, Yrd. Doç. Dr. Oya ONAT KOCABIYIK, Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Sakallı DEMİROK, Serap Meral KARABACAK, Harun AYSEVER
İlkokul ve Ortaokullarda Görülen Problem Davranışların Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Arş. Gör. Cihan SERT, Arş. Gör. Şenol DEMİRTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Zehra ATBAŞI, Doç. Dr. Çığıl AYKUT, Doç. Dr. Necdet KARASU

16:15 - 17:15 SÖZLÜ SUNUMLAR / Geçiş Süreci ve Planlamaları

Bandırma Salonu 2
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
Özel Eğitim Alanında Geçiş Hizmetlerinin Felsefesi ve Tarihsel Gelişimi
Arş. Gör. Ahmet ALPEREN YAVUZ, Arş. Gör. Zehra CEVHER, Arş. Gör. Hüsne ÖZ ALKOYAK, Arş. Gör. Ahmet İLKHAN YETKİN, Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
Özel Gereksinimli Bireylerde Yaşam Sorumluluğunu Alma
Arş. Gör. D. Merve TUNA, Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
Serebral Palsili Bir Çocukta Özbakım Becerilerini Geliştirmede Bobath Terapi Yöntemi Etkisinin İncelenmesi
Uzman Sema Gül TÜRK, Öğr. Gör. Murat VURAL


19:00 - 21:00  AÇILIŞ KOKTEYLİ

Güncelleme: Per, 09/11/2017 - 09:36

AddThis Sharing Buttons