MENU

1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
28 Temmuz 2016 - 13:46
A+ A-

    Açık kaynak kodlu yazılımların önemi, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenli olması sebepleriyle giderek artmaktadır. "Sektörel İş Zekâsı ve İş Akış Araçları" başlıklı çağrı ile ülkemizde açık kaynak tabanlı sektörel iş zekâsı ve iş akış araçları geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve etkin çözümlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında değerlendirilecek konular şunlardır:
    - Sektörel ihtiyaçlara uygun iş zekâsı yazılım ve uygulamalarının (akıllı karar verme, öngörü analizi, tahminleme, kampanya yönetimi vb) geliştirilmesi,
    - Gerçek zamanlı veri işleyen, mobil ortamları destekleyen, sosyal medya entegrasyonu sağlayan iş zekâsı yazılımlarının geliştirilmesi,
    - Kurumsal bilişim kaynaklarının yönetimine ve bilgi yönetimine yönelik sistemlerin geliştirilmesi,
    - Proje Yönetim Yazılımlarının (Proje Döngü Yönetimi - PCM, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi - PLM, vb) geliştirilmesi,
    - İş süreçlerine dayalı kurumsal otomasyon sistemlerinin (Elektronik Doküman Yönetim Sistemi, Sağlık Bilişim Yönetim Sistemi, Eğitim Öğretim Sistemleri, vb) geliştirilmesi.

    Çağrı kapsamında hedeflenen çıktı ve teknik özellikler şöyledir:
    - Lisans modeli olarak Genel Kamu Lisansı (General Public Licences - GPLv3) kullanılması gerekmektedir.
    - Geliştirilecek olan projelerin Linux tabanlı sistemler ile (Pardus, Ubuntu vb) uyumlu olması ve platform bağımsız olması gerekmektedir.
  - Önerilen projenin kaynak kodunun, eğitsel ve diğer içerikli dokümanlarının proje geliştirme  süresince ortak bir platformda paylaşılması gerekmektedir. Projenin desteklenmesi durumunda bu husus izleme sürecinde özellikle takip edilecektir.
    - Geliştirilen açık kaynaklı çözümlerin Tübitak’ın belirleyeceği ortak bir platformda geliştirmeyi destekleyici şekilde katkı sağlayıcılara (developers) açık olarak paylaşılması beklenmektedir.
    Proje bütçesi için üst sınır 1.000.000 TL, projeye ön kayıt son başvuru tarihi 26 Ağustos 2016'dır.
    Detaylar için tıklayınız.

    Proje Yönetimi Ofisi
    Dış Kaynaklı Proje Birimi
    pyo@omu.edu.tr
    Dahili:7090-7017

AddThis Sharing Buttons