MENU

100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu

Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği ile

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Perşembe, 2 Mayıs, 2019 - 09:00 - Cumartesi, 4 Mayıs, 2019 - 18:00

0312 310 23 68 (231), 0530 185 23 55

samsunsempozyum2019@gmail.com , ayhan.sertkaya@omu.edu.tr

A+ A-
14 Kasım 2018

Özet ve Makale Gönderimi

samsunsempozyum2019@gmail.com

Sempozyum Hakkında

Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Bu düşünceyle Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği ile "100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum; 19 Mayıs’ın manasını, önemini, sonuçlarını, Millî Mücadelenin bütün aşamalarını içeren yeni bilgilerin ortaya çıkarılması, akademik değerlendirmelerin ve müzakerelerin yapılmasını sağlayacak bilimsel bir platform oluşturacaktır.

Sempozyum Konu Başlıkları

1. Dünya Savaşı Sonuçları ve Osmanlı Devleti
2. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Çalışmaları
3. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Samsun’un Önemi
4. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun ve Havza Çalışmaları
5. Amasya Tamimi
6. Erzurum ve Sivas Kongreleri
7. Misak-ı Millî ve T.B.M.M.’nin Açılışı
8. Millî Mücadelede Cepheler
9. T.B.M.M.'nin Dış Politikası
10. Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
11. İstanbul Hükümetleri ve Ankara İlişkileri
12. Lozan Antlaşması
13. Millî Mücadele Sonrası Gelişmeler

Sempozyum Onur Kurulu

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı
Sayın Osman KAYMAK Samsun Valisi
Sayın Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Sayın Zihni ŞAHİN Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Sayın Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Güray KIRPIK Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzm. Selin EREN Türk Tarih Kurumu
Uzm. Ayşenur ŞENEL Türk Tarih Kurumu
Arş. Gör. Ayhan SERTKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Yakup YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Düzenleyenler

Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği ile...

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: Samsun
Sempozyum Tarihi: 2-4 Mayıs 2019
Özetlerin Gönderilmesi için Son Tarih: 10 Aralık 2018
Tam Metinlerin Gönderilmesi için Son Tarih: 15 Şubat 2019
Sonuçların Duyurulması: 29 Mart 2019

İletişim-Sekretarya

Arş. Gör. Ayhan Sertkayaayhan.sertkaya@omu.edu.tr / 0530 185 23 55
Arş. Gör. Yakup Yılmaz, yakupyilmaz-34@hotmail.com / 0543 829 20 11
Uzm. Selin Eren, samsunsempozyum2019@gmail.com / 0312 310 23 68 (231)
Uzm. Ayşenur Şenel, samsunsempozyum2019@gmail.com / 0312 310 23 68 (209)

AddThis Sharing Buttons